top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze webshop is een platform waarop producten worden aangeboden en verkocht op afstand. Door een bestelling te plaatsen op deze webshop ontstaat een overeenkomst tussen de verkoper en de koper.

Artikel 2. Verkoper
De verkoper is:
Vriendenkring NORB vzw
Platanenlaan 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0716.811.093.

Artikel 3. Aangeboden goederen
De verkoper bepaalt het aanbod op de webshop. Hij kan het aanbod ten allen tijde wijzigen.
Hij geeft een omschrijving en illustreert die eventueel met afbeeldingen. De koper erkent voldoende geïnformeerd te zijn over de goederen wanneer hij de bestelling plaatst. De koper kan ten allen tijde meer informatie vragen aan de koper via het webformulier.

Artikel 4. Bedenktijd
De koper heeft de bedenktijd die de Belgische wet voorziet voor verkoop op afstand. Dit betekent dat indien de koper zich bedenkt, hij de bestelling binnen die bedenktijd kan terugsturen naar de verkoper.
Daartoe dient de koper de verkoper schriftelijk in te lichten (via het webformulier of per e-mail); vervolgens stuurt de koper de goederen terug en stuurt het bewijs van verzending eveneens door. De verkoper stort bij ontvangst van de goederen, voor zover zij in perfecte staat verkeren bij ontvangst, de prijs van de goederen terug. Eventuele verzendkosten worden niet teruggestort.

Artikel 5. Levering
De verkoper verzendt de goederen naar het adres dat de koper heeft opgegeven. De levertermijn is indicatief en niet bindend. Indien de verkoper de goederen niet binnen een redelijke termijn kan leveren, dan licht hij daarvan de koper in, die dan de bestelling kan annuleren.
De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling
Betaling gebeurt on-line via een betaalplatform. In geval van terugstortingen wordt enkel terugbetaald op de bankrekening die de koper gebruikt heeft om de goederen te betalen.
Indien een betaling na levering dient te gebeuren, dan dient het bedrag volledig betaald te zijn binnen de 8 werkdagen. Tot de volledige betaling van de koopsom geldt een eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7. Klachten en Geschillen
Klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden per e-mail of via het webformulier.
In geval een klacht niet minnelijk kan opgelost worden, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis van het geschil te nemen.
Op deze overeenkomst alsook alle rechtshandelingen die ermee verbonden zijn is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor zoveel als nodig is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

Artikel 8. GDPR
De verkoper houdt de gegevens van de koper bij ten einde alle handelingen uit te voeren die de overeenkomst voorziet. Een uitvoerige omschrijving staan in de Privacy Verklaring op deze website.

bottom of page