top of page

Privacy

1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Vriendenkring NORB vzw
Platanenlaan 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,

ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0716.811.093.

info@vriendenkring-norb.be

2. De verwerkingsdoeleinden

De gegevens worden enkel gebruikt en bewaard voor facturatiedoeleinden en administratieve doeleinden zoals opgelegd bij wet. Bij deelname aan betalende activiteiten worden de gegevens bovendien gebruikt om de deelnemers uit te nodigen en op de hoogte te houden van de praktische modaliteiten van de activiteiten, alsook om de kwaliteit van de organisatie van deze activiteiten te borgen en te verbeteren.

 

3. De gerechtvaardigde belangen

Klanten kunnen eveneens op de hoogte gebracht worden van nieuwe producten ofactiviteiten die op de website aangeboden worden. Hiervoor wordt echter een opt-out voorzien in elke mail die hieromtrent verstuurd wordt.

 

4. De ontvangers van de persoonsgegevens

Het bestuur en het secretariaat van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als – binnen het kader van secretariaatsactiviteiten – het secretariaat van de NORB (Nederlandstalige OndernemingsRechtbank Brussel) hebben toegang tot deze gegevens in het kader van de gerechtvaaardigde belangen.

 

5. Gegevensoverdracht

Behoudens de verplichte gegevensmededeling (bv. BTW-listing) en de hoger vermelde uitwisseling met het secretariaat van de NORB, is geen gegevensoverdracht voorzien.

 

6. Waarborgen

Eenmaal de gegevens de host van de webshop verlaten vallen ze onder de hoede van de verwerkingsverantwoordelijke. De hosts van de webshop (wix.com én Ecwid.com) nemen, op hun verantwoordelijkheid, zelf maatregelen ter beveiliging van de data.

 

7. Recht op inzage en aanpassing

Een kopie van de opgeslagen gegevens kan steeds per e-mail gevraagd worden. Op dezelfde wijze kan een klant vragen om uit het bestand geschrapt te worden, tenzij de wet dit niet toelaat.

bottom of page